3766_30.05.2023_pv afisare rezultat contractare serv.pdf

3423_22.05.2023_Anexa 5_Raportul procedurii

2564_ Anunt-WS.pdf

2384_110_POAP09_anexa procedura proprie Revizia 2_20.04.2023.pdf

2558_Caiet-de-sarcini-organizare-----ateliere-de-lucru.pdf

2559_FDA_-organizare-ateliere-de--lucru.pdf

4._Contract-de-servicii-formare-WS.doc

5. Formulare.doc

1792_28.03.2023_Anexa 5_Raportul procedurii.pdf

1830_29.03.2023_pv afisare rezultat contractare servici.pdf

RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI

1369_Anunt participare Workshop-uri.pdf

1340_Caiet de sarcini Workshop-uri.pdf

1339_FDA Workshop-uri.pdf

1338_Declaratie functii decizie AC.pdf

4._Contract-de-servicii-formare-WS.doc

5. Formulare.doc

5567_11_POAP09_anexa procedura proprie Revizia 1_12.09.2022

 

4403_Anunt de atribuire PRODUSE.pdf

4220_Cerere oferte furnizare produse igiena SMIS140635

Lista rezultare evaluare planuri de afaceri depuse in cadrul proiectului “Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului” POCU 5/2/140635 4 iulie 2022“Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului” POCU 5/2/140635 4 iulie 2022

Lista rezultare evaluare planuri de afaceri depuse in cadrul proiectului “Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului POCU 5/2/140635 

Lista rezultare evaluare planuri de afaceri depuse in cadrul proiectului POCU 140635

“Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului

POCU 5/2/140635

“Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului

POCU 5/2/140635

Anexa 11 - CALENDARUL COMPETIȚIEI DE PLANURI DE AFACERI- Concurs planuri de afaceri actualizat la 22.06.2022

Anunț deschidere apel de proiecte

Metodologie concurs planuri de afaceri

Anexe Metodologie concurs planuri de afaceri

Anexa 0 - Opisul documentelor

Anexa 1 - Scrisoare inaintare dosar

Anexa 2 - Planul de afaceri

Anexa 3 - Buget-Plan-de-Afaceri

Anexa 4 - Declaratie de eligibilitate

Anexa 5 - Declaratie conflict de interese

Anexa 6 - Declaratie de angajament

Anexa 7 - Declaratie evitare dubla finantare

Anexa 8 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 9 - Contract de subvenție (draft)

Anexa 10 - Schema de minimis 5.2

Anexa 11 - CALENDARUL COMPETIȚIEI DE PLANURI DE AFACERI- Concurs planuri de afaceri

 

Anunt de atribuire Servicii de formare profesionala_antreprenoriat.pdf

1299_01.03.2022_pv afisare  rezultat contractare servicii.pdf

1294_comunicare  rezultat_invitatie semnare contract_ 01.03.2022.pdf

Raport procedura FORMARE  PROFESIONALA SMIS 140635.pdf

ANUNT ATRIBUIRE-ACHIZITIE TABLETE

ACHIZITIE SERVICII FORMARE PROFESIONALA SMIS 140635

ANUNT PARTICIPARE FURNIZARE TABLETE

FORMULARE FURNIZARE TABLETE

anunt atribuire CONSUMABILE  SMIS 140635

cerere oferta CONSUMABILE SMIS 140635.pdf

anunt atribuire CATERING SMIS 140635.pdf

proces verbal afisare rezultat  CATERING SMIS 140635.pdf

rezultat procedura CATERING SMIS 140635.pdf

Sectiunea II_formulare smis   140635_catering_Maciuca.doc

5048_Anunt participare procedura  proprie Anexa 2 servicii de catering SMIS 140635.pdf

4736_Caiet de sarcini procedura  proprie Anexa 2 servicii de catering SMIS 140635.pdf

PROCEDURA PROPRIE ACHIZITII anexa  2.pdf

 

 

                                Picture1                      

                                                                                                               

Proiect co-finanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Titlu: Măsuri integrate de combatere a marginalizării și excluziunii sociale în teritoriul G.A.L. „Ținutul Vinului”

Cod SMIS 2014+: 140635, NR: POCU/827/5/2/140635

Beneficiar:

 • Comuna Măciuca- lider proiect

Parteneri:

 • Liceul Teoretic Măciuca
 • SV Oltenia Consult SRL

                                                          

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

 • Reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din teritoriul GAL Ținutul Vinului, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială, în contextul mecanismului DLRC.
 • Prin intervențiile integrate pe care le promovează, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific care implică scoaterea din starea de sărăcie și excluziune socială a comunităților marginalizate din zona rurală cu o populație sub 20.000 locuitori corelat cu cerințele mecanismului DLRC, comunități pentru care au fost elaborate și aprobate Strategii de Dezvoltare Locală prin PNDR Axa LEADER.

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 • Dezvoltare unui serviciu social în cadrul comunității marginalizate din comuna Măciuca
 • Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip “școala după școală”
 • Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 195 membri ai grupului țintă
 • 170 membri ai grupului țintă formați profesional prin participarea la cursuri de calificare
 • Crearea a 50 de locuri de muncă pentru membri comunității
 • Sprijinirea a 13 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri
 • Workshop-uri și Campanii de informare și conștientizare care au ca scop implicarea comunității în problemele sociale locale
 • 24 de luni de management de proiect

 

Descriere:

 • Dezvoltarea unui serviciu social în comuna Măciuca
 • Program „Școala după școală” pentru 60 de elevi
 • Cursuri de calificare pentru 170 de persoane
 • Informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru 195 de persoane
 • Crearea a 50 de locuri de muncă
 • Sprijinirea a 13 membri ai grupului ținta in vederea înființării unei noi afaceri

 

Valoarea totală: 4.842.274,00 lei  

Valoarea totală eligibilă: 4.842.274,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ ILMT: 4.565.687,52 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 185.788,70 lei

Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului: 90.797,78 lei

Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA: 0,00 lei

Data de începere: 22.03.2021

Data de finalizare: 22.03.2023

Locul de implementare: teritoriul GAL „Ținutul Vinului”

 

 

ANUNȚ LANSARE PROIECT 31.03.2021

METODOLOGIA PROCESULUI DE IDENTIFICARE ȘI RECRUTARE / SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ- Versiunea 1 

METODOLOGIA PROCESULUI DE IDENTIFICARE ȘI RECRUTARE / SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ- Versiunea 

METODOLOGIA PROCESULUI DE IDENTIFICARE ȘI RECRUTARE / SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ- Versiunea 3

LISTA BENEFICIARI SELECTAȚI PENTRU CURS „COMPETENȚE ANTREPRENORIALE” 07.01.2022

ANEXE:

 Facebook/Incluziunea socială în teritoriul GAL Ținutul Vinului

Platforma socială 

Ghidul de utilizare al platformei sociale pentru Aplicant

Ghidul de utilizare al platformei sociale pentru Angajator

 

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

 

„Complex de servicii sociale pentru persoane vârstnice în Comuna Măciuca, judeţul Vâlcea” SMIS 116693
proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
CONTRACT DE FINANŢARE: 810/19.12.2017

Proiect.docx

SMIS 116693.pdf