educational0
educational1 
 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL. 
 
Din documentele cercetate și din mărturiile multor cadre didactice, vârstnice putem estima că începând cu anul 1812 putem vorbi despre preoții de la Biserica din Văleni, astăzi satul Popești, care îi învățau pe copii, în pridvorul bisericii să scrie și să citească după ceaslov și după diferite cărți cu caracter religios în alfabetul chiliric. Construcția primului local de școală s-a făcut în anul 1868 în satul Oveselu în același local funcționând și primăria. Mai târziu s-a construit în 1898 în satul Zăvoieni apoi în 1904 și ultima în 1928 construită de învățătorul Ștefan Drăghicescu pe cheltuiala sa. În 1905 se construiește o școala în satul Popești, în 1923 în satul Botorani și în 1925 în satul Bocșa. În 1945 se înființează gimnaziul unic, iar în 1948 își începe activitatea Școala Elementară de 7 ani în satul Popești în casa colonelului Ștefan Tătărăscu până în anul 1960 cand se ridică o nouă construcție cu clasele I-VIII. 
În satul Oveselu în 1957 se demolează vechea clădire și se construiește un local de școală cu etaj care din anul 1962 va deveni liceu teoretic.
În incinta şcolilor sau în afara lor se pun bazele învățământului preșcolar. 
În cadrul scolii a funcționat atelierul de strungărie și lăcătușerie pentru pregătirea tehnică productivă a baieților și atelierul de tricotaje pentru fete. Dotarea acestor ateliere a fost făcută de către inginerul Sterie Marinescu directorul Grupului Scolar FRB București. S-a desfășurat o bogată activitate instructiv-educativă și cultural-științifică, a funcționat cenaclul literar Bogdan Amaru și rodul muncii în acest cenaclu s-a fructificat în revista Mugur Mugurel unde s-au format multe talente literare printre care amintim pe Victor Bogdan, Ştefan Dumitrescu. Și-au desfășurat activitatea formația de acordeoniști și solisti vocali, recitatori, echipa de dansuri mixtă, corul liceului, brigada artistică, formația de teatru, cercul foto, cercul de carturi, televorbitor.
Prin desființarea liceelor din mediul rural în școala noastră s-a organizat învățământul de 10 clase din 1971 până în 1991 și au ieșit de atunci peste 2000 de absolvenți ai treptei I la specialitățile mecanică și industrie textilă. În septembrie 1989 am primit aprobarea pentru o clasă de liceu cu specialitatea Horticultură. 
În perioada 1971- 1977 a funcționat învățământul la fără frecvență.
Astăzi din cauza numărului mic de copii mai funcționează învățământul primar la Zăvoieni cât și preșcolar și învățământ preșcolar-primar-gimnazial-liceal la Oveselu (Arhiva şcolilor).