DEMOGRAFIE

Comuna Măciuca apare în Harta Olteniei din 1723 cu numele Mecsuka din judeţul Wultzer, iar în memoriile generalului Von Bauer din 1778 sunt amintite satele: Metzuka de sus şi Metzuka de jos, moşioare cu pădure şi vii situate pe Tzerna (Karadja, 1924, 306)
În catagrafia Ţării Româneşti din 1831 se arată că Măciuca avea 203 familii iar comuna Zăvoieni 71 familii împreună cu satul Jarostea, astăzi sat al comunei Olteanca.
Din anul 1890 aflăm că Măciuca era formată din 6 sate: Bocşa cu 320 de locuitori, Botorani cu 547 de locuitori, Ciocănari cu 320 locuitori, Măciuceni cu 447 locuitori, Oveselu cu 202 locuitori şi Popeşti cu 345 locuitori.
În anul 1893 se înregistra o populaţie de 2189 locuitori , 500 capi de familie şi 530 de case. (Alessandrescu, 1893, 340). Locuitorii se ocupau cu agricultură, rotăria, tâmplărie şi comerţ cu vin. Ca animale existente în acel moment amintim: 25 cai, 570 boi, 800 vaci, 100 capre, 1200 oi.
În 1931 se înregistrează 2189 locuitori din care 1189 barbați și 1000 femei.
În preajma celui de-al doilea război mondial populația era în crestere numerică. În satul Măciuceni sunt înregistrate 93 de familii formate din 390 de persoane, Bocșa cu 129 familii (565 persoane), Oveselu 87 familii (317 persoane), Botorani 218 familii (912 persoane), Popești 253 familii (627 persoane), Ciocănari 96 familii (395 persoane), Zăvoieni 251 familii (1228 persoane).
În anul 1968 prin reforma administrativă comunei Măciuca i se alătura satele Măldărești, Ștefănești și Zăvoieni.
În anul 1971 pe o suprafață teritorială de 42,3 km avem o populație de 1250 familii care reprezintă 3717 locuitori din care barbați 1663 și femei 2054. În 1973 se înregistrează 4030 locuitori dintre care 1947 barbați și 2038 femei (Arhiva Primăriei comunei Măciuca, Situaţia Statistică). Ca ocupație a locuitorilor în această perioadă avem urmatoarea situație:
1652 țărani cooperatori din care 593 lucrează temporar pe diferite șantiere;
370 salariați de stat din care 115 muncitori încadrați la SMT și la centrul de prevenire a dăunătorilor plantelor;
1278 copii și tineri în vârstă de 0-20 ani.
Comuna avea 1250 de familii ceea ce reprezenta creșterea cu 1000 familii în timp de 140 de ani. Fiecare familie creștea, hrănea și educa între 5-11 copii.
În anul 1999 avem 2613 locuitori din care barbați 1271 și femei 1342. Populația ocupată este de 1184 persoane din care 37 în industrie, 13 persoane în transporturi și telecomunicații, 34 persoane în învățământ și cultură, 868 în agricultură și în alte activități 150 persoane.
În anul 2001 sunt înregistrați 2169 locuitori și în 2007, 2024 locuitori.
Astăzi, majoritatea locuitorilor se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, afaceri familiale iar o parte din tineri lucrează în diferite instituții, în inteprinderi din orașe sau în străinătate.

În anul 2011 în urma recensământului avem următoarea situație:

În anul 2011 în urma recensământului avem următoarea situație:

SATE

NR. POPULAȚIE

NR. GOSPODĂRII

NR. LOCUINȚE

BOCȘA

182

102

153

BOTORANI

490

220

324

CIOCĂNARI

211

91

151

MĂCIUCENI

127

52

86

MĂLDĂREȘTI

96

39

67

OVESELU

123

69

128

POPEȘTI

282

98

166

STEFĂNEȘTI

55

28

53

ZĂVOIENI

166

76

82

TOTAL

1732

775

1150


Plecați în străinătate 80 persoane din care pe sate: Bocșa 6, Botorani 21, Măciuceni 3, Măldărești 11, Oveselu 12, Ciocănari 15, Popești 4, Ștefănești 3 (Statistica recensământului din 2011).
În perioada 1950-1968 comuna Măciuca a făcut parte din regiunea Oltenia, raionul Oltețu, iar după împărțirea administrativă din 1968 în județe, Măciuca face parte din județul Vâlcea și ni s-a alăturat comuna Zăvoieni cu satele Măldărești, Ștefănești, Zăvoieni măriindu-se astfel suprafața și numărul populației.
În prezent există circa 1797 de persoane, dintre care aproximativ 866 sunt bărbați și 931 femei.