Clima

Datorită faptului că avem dealuri cu înălţimi între 300-400 m clima este blândă. În luna cea mai rece media se situează sub - C iar vara în luna iulie 30- , uneori mai mult în zilele noastre. Primul îngheţ apare în jur de 20 octombrie şi ultimul în jur de 25 martie. Precipitaţii având medii de 634 l/m2 anual. Cele mai multe sunt în lunile mai şi iunie în anotimpul primăvara şi în octombrie, toamna. De multe ori asistăm la ploi torenţiale. Vânturile bat din direcţiile Est şi Vest ca în toată Câmpia Română. Noi le spunem: crivăţul, austrul, vâltăreţul etc. (Direcţia de Statistică Vâlcea).
Din punct de vedere hidrografic cea mai importantă apă a localităţii este Cerna, care curge prin Măciuca de la Valea Ţiganului care delimitează hotarul cu comuna Stăneşti şi până la Valea Criva care ne desparte de comuna Valea Mare. Are ca afluenţi Valea lui Nan, Vrăjitoarea, Şneafu, Valea Bocşei, Ciocanul, Milioara, Văleni. Avem ca ape de suprafaţă bălţile şi lacurile printre care amintim : Lacul lui Lazăr, Lacul lui Bivole, Lacul Aritinei şi altele.
Din Cerna se udau gărdinile de zarzavaturi, pe malul ei se făcea cărămidă pentru construcţii şi tuburi din ciment pentru fântâni şi podeţe.
Oamenii se alimentau cu apă din fântâni personale sau publice ca cea de la Gotka, Piciorea, Brutărie, Fântâna Lungă etc. Avem în totalitate pe teritoriul localităţii 64 de fântâni prin pădure, pe vâlcele şi în sate. (sursă Maria Stoian, Monografie)
În prezent localitatea este dotată cu sistem de apă potabilă, care asigură apa curentă în satele Oveselu, Botorani, Bocșa, Zăvoieni, Măciuceni, Măldărești, Zăvoieni și Ștefănești, urmând Ciocănari, Popești și extinderile pe ulițe.