CADRUL NATURAL

Comuna Măciuca este aşezată în partea de sud a judeţului Vâlcea la 64 km de reşedinţa Râmnic, pe malul stâng al Cernei, care o străbate cam 7 km, de la graniţa cu comuna Stăneşti până la delimitare de comuna Valea Mare.
Se învecinează la Est cu comuna Guşoeni, la Vest cu comuna Fârtăţeşti, despărţite de râul Cerna, la Sud cu comuna Valea Mare iar la Nord cu comuna Stăneşti. Este străbătută de DJ 643 B Laloşu-Rm. VALCEA şi DN 67B Tg. Jiu-Drăgăşani. Suprafaţa comunei este de 42,5 km.
Comuna Măciuca este formată din satele: Bocşa, Botorani, Ciocănari, Măciuceni, Măldăreşti, Oveselu, Popeşti, Ştefăneşti, Zăvoieni.
Ca unitate geomorfologică, comuna Măciuca, face parte din platforma Olteţului din cadrul podişului Getic. Suprafaţa petrografică a teritoriului este formată din roci aluvionare. Suprafaţa totală este de 4669 ha. Înăltimile de peste 342 metri se află în punctele ogrăzi (ogrăzile Ciocănarilor, ogrăzile Popeştilor şi ogrăzile Măciucenilor). De la limita acestor ogrăzi se desprind culmile dealurilor pe care s-au aşezat, din cele mai vechi timpuri, locuitorii comunei.
Solul care predomină este cel de tip podzolic sau tipic de pădure, dar din cauza proceselor de eroziune solul de la suprafaţă este supus degradării (Alessandrescu, 1893, 233). Avem 1524 hectare pădure şi 1588 hectare păşuni naturale. Amintim ca specii de copaci: gorunul, cerul, gârniţa, fagul, plopul, pluta, salcia etc.
Unităţile geografice ale comunei noastre sunt: Lunca Cernei pe o lumgime de 7 km şi lată de 1,5 km; ţarinile situate în direcţia : Vâlvarea –Beica-Ţandăra.